TILMELDINGSBETINGELSER

Congas

HOM TILMELDINGSBETINGELSER;

Individuel undervisning

 1. Ved valg af gratis prøvelektion, er der ingen efterfølgende binding.
 2. Efter prøvelektionen kan du vælge at blive tilmeldt undervisning under HOM’s generelle betingelser.
 3. Ved tilmelding er første måned en betalende prøvemåned og herefter er de næste 5 måneder bindende. Efter undervisning i 6 mdr. kan udmeldelse ske med en måneds varsel.
 4. Udmeldelse skal ske skriftligt til kontoret på mail hom@hom.dk. En mundtlig udmeldelse er ikke gældende. 
 5. Betalingen er fordelt over 11 rater pr. sæson. Ved for sen betaling, d.v.s. overskridelse af betalingsfristen med 7 dage, pålægges rykkergebyr på kr. 150. Ændringer i honoraret vil blive meddelt mindst en måned før ikrafttrædelse.
 6. Månedshonoraret er beregnet ud fra 39 lektioner indenfor en sæson og tilrettelagt således, at alle elever får samme lektionsantal, uanset valg af undervisningsdag. Ferie/fri/lukkedage kan bl.a. læses på www.hom.dk
 7. Girokort sendes på mail med betalingsfrist pr. den 1. i måneden
 8. I tilfælde af lærerens fravær gives så vidt muligt erstatningstimer i aftale med læreren – ellers refusion.
 9. Refusion godtgøres løbende. Beløb under 100,- kr. refunderes ikke.
 10. Elever, der aflyser deres undervisning, bedes give besked til læreren eller kontoret.
  Undervisning der aflyses af eleven erstattes eller godtgøres ikke.
 11. Aflysning af undervisning fra skolens side meddeles hurtigst muligt via mail og sms.
 12. Eleven/værgen bedes holde stamdata opdateret f.eks. ved ny mailadresse eller mobilnummer.
 13. Billeder/video. Musikskolen forbeholder sig ret til at bruge billeder/video der er taget i undervisningssituation, koncerter eller andre arrangementer, til skolens reklame, hjemmeside og kommunikationsplatforme.
 14. Elevens undervisning fortsætter uforandret efter sommerferien, hvis muligt hos samme lærer, samme sted og tid. Ønsker eleven ikke at fortsætte efter sommerferien skal det meddeles HOM før sæsonafslutning.
 15. Undervisningsmaterialer og kopier opkræves efter forbrug.

Hold undervisning

 1. Efter tilmelding er første måned en betalende prøvemåned. Herefter er tilmeldelsen bindende for hele sæsonen, dog kan udmeldelse ske pr. 31. december ved skriftlig henvendelse til kontoret senest 1. december. Ved udmeldelse på andre tidspunkter refunderes honoraret ikke.
 2. Udmeldelse skal ske skriftligt til kontoret på mail hom@hom.dk. En mundtlig udmeldelse er ikke gældende.  
 3. Betalingen er fordelt over 11 rater pr. sæson. Ved for sen betaling pålægges rykkergebyr på kr. 150. Ændringer i honoraret vil blive meddelt mindst en måned før ikrafttrædelse.
 4. Honoraret er som standard beregnet ud fra 39 lektioner indenfor en sæson og tilrettelagt således, at alle elever får samme lektionsantal uanset valg af undervisningsdag. Ferie-, fri- og lukkedage kan bla. læses på www.hom.dk.
 5. Girokort sendes på mail med betalingsfrist pr. den 1. i måneden
 6. I tilfælde af lærerens fravær gives så vidt muligt erstatningstimer i aftale med læreren, ellers refusion.
 7. Refusion godtgøres i december og juni. Beløb under 200,- kr. refunderes ikke.
 8. Elever der aflyser deres undervisning bedes give besked til læreren eller kontoret. Undervisning der aflyses af eleven erstattes eller godtgøres ikke.
 9. Aflysning af undervisning fra skolens side meddeles hurtigst muligt via mail og sms.
 10. Når bands, grupper og kor optræder med lærer ved koncerter og lign. kan læreren aflyse en lektion uden refusion.
 11. Eleven/værgen bedes holde stamdata opdateret f.eks. ved ny mailadresse eller mobilnummer.
 12. Billeder/video. Musikskolen forbeholder sig ret til at bruge billeder/video der er taget i undervisningssituation, koncerter eller andre arrangementer, til skolens reklame, hjemmeside og kommunikationsplatforme.
 13. Elevens undervisning fortsætter, hvis muligt hos samme lærer, samme sted og tid efter sommerferien. Ønsker eleven ikke at fortsætte efter sommerferien skal det meddeles HOM før sæsonafslutning.

 

TILMELD DIG UNDERVISNING