HOM'S Vision

Elektronisk Musikproduktion
en musikskole med erfaringer siden 1970!

Vi vil bygge videre på vores erfaringer gennem alle årene.
Vi tror på at vi kan skabe sunde interesser, passioner og fællesskaber som kan holde ved hele livet. Vi håber at elever og besøgende vil komme og bidrage til et sundt og sjovt miljø, hvor vi dyrker fælles interesser og inspirerer hinanden.

hom's vision

HOM skal fortsætte som dén kulturinstitution, den har været siden 1970. En musikskole der summer af liv, glæde og lyde fra øvelokalerne – en musikskole med hjerte og rum, hvor der er plads til alle! Når elever, forældre, venner og naboer mødes på HOM, er der fokus på musikken som brobygning på tværs af generationer, køn, kulturer og social baggrund. 

FILOSOFI OM MUSIKUNDERVISNING

På HOM er det vores klare filosofi, at musik er for alle! Om du vil synge eller spille guitar, fordi det er hyggeligt, eller om du har tænkt dig at søge ind på en videregående musisk uddannelse, så er HOM stedet, hvor du kan få netop disse ønsker opfyldt. Hos os gør vi meget ud af, at undervisningen skal starte fra elevens udgangspunkt og drømme. Derfor fokuserer vi også på, at have en bred pallette af engagerede undervisere, som kan tilbyde netop dét eleven ønsker.  

MUSIK ER ET FÆLLES SPROG

Lige fra vi er helt små børn reagerer vi på musikalske påvirkninger. Faktisk synger vi, før vi taler. Musik skaber mennesker og giver os et fælles sprog. I HOM´s daglige virke som musikskole er det essentielt for os, at børn, unge og voksne kan mødes netop i musikken og fremme deres egen musikalitet i samvær med andre. Den spontane musikalske glæde vi har fra barnsben af, udvikles til at følge et menneske resten af livet. Det er vigtigt for os som musikskole at holde fast i.  

MUSIKKEN TILBAGE I FAMILIEN

Det er vigtigt for os på HOM, at musikken bliver en ligeværdig og dannende samværsform. I vores erfaringer med at undervise forældre og børn sammen på et instrument, bliver forældrene aktive medspillere og kan være med, når det nye instrument skal udforskes. Øvningen i fællesskab derhjemme giver en ny samværsform og styrker samhørigheden.   

FREMTIDENS MUSIKSKOLE

HOM søger hele tiden nye veje for at stræbe mod at være nutidens foretrukne sted for musikundervisning. Vi er fleksible og løsningsorienterede i forhold til elevernes ønsker. Det er af utrolig stor vigtighed for os, at eleven får opfyldt sine behov, hvad enten det er i form af artistudvikling, lejrbålssang, tilbud om vekslende undervisning fysisk- og online, eller om det er et band, der ønsker rådgivning til musikteori, sangskrivning eller studieindspilning. Alt kan lade sig gøre hos os. HOM er ikke bare nutidens musikskole, men i høj grad også fremtidens. 

ONLINE UNDERVISNING

I mange år har vi benyttet os af den traditionelle undervisningsmetode i form af 1 til 1 undervisning. Vi tror på at online undervisning vil skabe en flexibilitet for vores elever.

"HOM skal fortsætte som dén kulturinstitution den har været siden 1970. En musikskole hvor også de sociale aktiviteter er værdifulde. Elevens ønsker skal altid være i fokus. Derfor er HOM ikke bare nutidens musikskole, men i høj grad også fremtidens."

Finn Reiner

Vi bygger videre på erfaringer fra de sidste 50 år!

Hom's vision
er at finde ind
til det bedste
i dig!